De Kern van de zaak

De zaak is met betrekking tot de door Capgemini uitgevoerde werkzaamheden redelijk simpel terug te brengen naar vier hoofdelementen nl:

 

  1. Heeft Capgemini een wanprestatie geleverd door slechte software code uit te leveren?
  2. Kan Capgemini worden verweten dat zij een door haar toegezegde ontwikkelingsmethodiek niet heeft toegepast maar wel in strijd met de waarheid heeft gesteld dat zij een contractueel vastgelegde aanpak heeft toegepast, terwijl dit helemaal niet het geval is.
  3. Droeg Capgemini verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van het project?
  4. Wat wordt verstaan onder het begrip regie en verantwoordelijkheid? Welke uitleg hebben partijen hieraan mogen/kunnen geven.

 

Tevens zijn deze zaken (en meer) door Kenneth Berkleef voorgelegd aan de Rechtbank (zie: de Dagvaarding).

 

De zaken zijn in ook voorgelegd aan een groep van deskundigen, een zogenaamd Expertpanel. Deze Experts hebben het Berkleef vs Capgemini dossier op bovenstaande punten bestudeerd en beoordeeld en zij hebben hun bevindingen aan de Stichting Capclaim ter beschikking gesteld (zie: Expert opinies).

 

De experts steunen Berkleef in zijn opvatting dat Capgemini een wanprestatie heeft geleverd en dat dit te wijten is aan slecht projectmanagement. Naar hun oordeel is de opgeleverde code absoluut niet het soort code dat mag worden verwacht van een redelijk bekwaam en redelijk handelende ICT opdrachtnemer.

Hoe betrouwbaar zijn de IT specialisten Slecht projectmanagement Misleiding

Verwijten aan Capgemini Gevolgen van een vonnis voor Capgemini