In de zaak Kenneth Berkleef vs Capgemini Nederland BV draait het vooral om de vraag of de code die geleverd is door Capgemini kwalitatief onder de maat is, of de contractueel afgesproken RUP ontwikkelmethode daadwerkelijk is toegepast door Capgemini en of er sprake is geweest van adequaat projectmanagement.

Berkleef heeft zowel de code als de gebruikte documentatie laten beoordelen door verschillende experts die allen tot de conclusie komen dat de door Capgemini geleverde prestaties ver onder de maat zijn.

Om meer zekerheid te verkrijgen dat de door Berkleef ingenomen standpunten juist zijn, heeft Berkleef er in toegestemd de mening van meer onafhankelijke deskundigen te vragen over het dossier zoals dat aan de rechter is voorgelegd.

De deskundigen krijgen toegang tot alle relevante informatie uit het dossier, zodat zij zich een oordeel kunnen vellen over: de kwaliteit van de code, de toegepaste RUP ontwikkelmethode, het testen, het projectmanagement etc.

U kunt zich, door het aanmeldformulier aan te klikken, als deskundige aanmelden.

Voor de deskundigen gelden een aantal spelregels:

  •   De deskundigheid binnen de automatisering dient verifieerbaar te zijn;
  •   De deskundige is onafhankelijk van Berkleef;
  •   De deskundige ontvangt geen beloning voor zijn inzet/commentaar;
  •   De bevindingen van de deskundige mogen worden geopenbaard in door de Stichting Capclaim aan te wijzen media.

Aanmeldformulier Expert Opinion Expert Opinion Kurt de Koning