Gevolgen van een vonnis voor Capgemini

 

Een vonnis van de Rechtbank dat het vorenstaande bevestigt, zal voor Capgemini verstrekkende gevolgen hebben. Ten eerste zal Capgemini dan veroordeeld worden tot het betalen van een aanmerkelijke schadevergoeding. Voorts zullen haar bestaande klanten zich achter de oren krabben en de aan hen opgeleverde codes vermoedelijk ook aan een minutieus onderzoek (laten) onderwerpen.

 

Claims om geleden schade te vergoeden zijn dan zeker niet uit te sluiten. Nieuwe klanten zullen wellicht ook rekening houden met de conclusies van de rechtbank en mogelijk opdrachten niet aan Capgemini gunnen.

 

Het is dan ook lang niet uitgesloten dat Capgemini het niet tot een uitspraak van de rechter zal laten komen en hieraan vooraf gaand zal proberen met Berkleef tot een schikking van het geschil te komen.

 

 

Hoe betrouwbaar zijn de IT specialisten De kern van de zaak Slecht projectmanagement

Verwijten aan Capgemini