Misleiding

 

Tenslotte heeft Capgemini willens en wetens de situatie als hiervoor omschreven laten voortduren en zij heeft in de hand gewerkt dat door haar toedoen (of wel nalaten) haar klant met een wanproduct werd opgescheept. Ook heeft Capgemini met opzet meegewerkt aan het misleiden van haar klant door net te doen alsof de gemaakte afspraken met betrekking tot de ontwikkeling en opbouw van de code waren nageleefd, terwijl zij wist dat dit niet het geval was. Hiervoor heeft zij wel facturen gestuurd en betalingen ontvangen. Via omstreden methoden heeft zij geprobeerd de klant op een dwaalspoor te brengen en te doen geloven dat er met de code niets aan de hand was en de werkwijze conform gemaakte afspraken was. De bekende strafrechtspecialist Mr. Jurjen Pen is van mening dat Capgemini zich in dit geval heeft schuldig gemaakt aan oplichting en valsheid in geschrifte. In beide gevallen is er sprake van het plegen van een onrechtmatige daad.

 

Hoe betrouwbaar zijn de IT specialisten De kern van de zaak Slecht projectmanagement

Verwijten aan Capgemini Gevolgen van een vonnis voor Capgemini