Op 3 oktober 2005 sloten Capgemini Nederland B.V. en Equihold B.V. een standaard raamovereenkomst. Daaruit bleek dat Equihold een integraal management informatie systeem voor sportorganisaties had ontwikkeld (1-2Focus) en dat verder wilde ontwikkelen en vermarkten.

 

Artikel 1 van de raamovereenkomst definieerde de door Capgemini te leveren diensten als:
‘de in de Werkopdracht omschreven door medewerkers van Capgemini te verrichten werkzaamheden onder regie van Opdrachtgever [Equihold]’.


 

Artikel 4.1 en 4.2 van de raamovereenkomst bepaalden:

‘Capgemini zal de Diensten onder eindverantwoordelijkheid van Opdrachtgever met zorg [onderstreping door PL] uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

 

Tijdens de uitvoering van de Diensten rapporteren de medewerkers van Capgemini aan de projectleider of contactpersoon die Opdrachtgever aangesteld heeft. Deze houdt toezicht op de uitvoering en voortgang van de overeengekomen Diensten.’


 

Artikel 9.1 van de raamovereenkomst verwijst voor de samenwerking naar Bijlage C.
Bijlage C bepaalt in de tweede alinea onder meer dat

[…] al die werkzaamheden worden verricht die nodig zijn om het softwarepakket 1-2Focus (verder) te ontwikkelen, gebruikmakend van de .NET C# ontwikkeltechnologie en de Rational Unified Process (RUP) ontwikkelmethodologie zoals Capgemini die wereldwijd als standaard heeft geadopteerd. De eindverantwoordelijkheid voor de functionaliteit van het softwarepakket 1-2Focus ligt en blijven liggen bij Equihold, beslissingen over gewenste ontwikkelrichting van het pakket kunnen alleen door Equihold worden genomen.’


In 2006 werd een eerste versie opgeleverd. Deze werkte niet en kon dus niet aan de klanten worden geleverd. Daarna zijn meerdere versies opgeleverd, als variaties op het fundament van de eerste versie. Ook de latere versies waren niet bruikbaar voor de klanten van Equihold. Begin 2007 produceerde Capgemini een rapport met de stelling dat de software in orde was (“OK”) maar ook daarna is geen werkende software geleverd. Daardoor heeft Equihold schade geleden. Berkleef, grootaandeelhouder en de grootste financier van Equihold, heeft de schadevordering van Equihold B.V. op Capgemini gekocht. Deze schadevordering is gebaseerd op wanprestatie, onrechtmatige daad en grove nalatigheid van Capgemini jegens de toenmalige opdrachtgever Equihold. Berkleef heeft Capgemini in maart 2014 voor de rechtbank Amsterdam gedagvaard.

 

Zoals met alle schadeclaims het geval is, zijn er nu meerdere mogelijkheden:

 

  1. De schadevordering wordt geïncasseerd nadat de rechter een definitief oordeel heeft gegeven;
  2. Berkleef en Capgemini bereiken voor die tijd overeenstemming over betaling van een schadevergoeding;
  3. De rechter kent de schadevordering gedeeltelijk toe.
  4. De rechter wijst de schadevordering definitief af.

 

Voorafgaande vraag