Slecht projectmanagement

 

Verder blijkt dat Capgemini niet de benodigde expertise heeft ingezet om de software te ontwikkelen op basis van de contractueel overeengekomen Rational Unified Processing standaard. Deze standaard bevat strenge voorschriften met betrekking tot de werkwijze bij het bouwen van softwaremodellen en is onmisbaar voor het leveren van kwalitatief voldoende software. Hierdoor is een situatie ontstaan dat van adequaat projectmanagement geen sprake is geweest. Capgemini wist dit en had alle tijd en gelegenheid in te grijpen in het proces, maar koos er voor deze zaken voor de klant geheim te houden en, zonder daarvoor te waarschuwen, werkzaamheden ver onder de maat te verrichten. Met de opgeleverde code was het in geen geval mogelijk een succesvolle exploitatie op te zetten. Capgemini kan daarom verweten worden haar managementtaken op grove wijze te hebben veronachtzaamd.

Hoe betrouwbaar zijn de IT specialisten De kern van de zaak Misleiding

Verwijten aan Capgemini Gevolgen van een vonnis voor Capgemini