Verwijten aan Capgemini

 

Capgemini kan verweten worden:

  1. Een wanprestatie te hebben geleverd;
  2. Grof nalatig te zijn geweest in het voeren van projectmanagement;
  3. Onrechtmatig te hebben gehandeld jegens haar klant.

Hierdoor is zij aansprakelijk voor alle schade die de klant heeft geleden, ook voor schade door gederfde winst, en is Berkleef van mening dat de rechter een beroep op de exoneratiebepaling (beperking van de aansprakelijkheid in de standaard voorwaarden), niet zal honoreren.

 

Hoe betrouwbaar zijn de IT specialisten De kern van de zaak Slecht projectmanagement

Misleiding Gevolgen van een vonnis voor Capgemini