Capgemini stelt in de procedure dat Equihold B.V. “de regie” had en contractueel verantwoordelijk was voor de kwaliteit van de door Capgemini geleverde software. Dit standpunt zou volgens sommige berichten vaker door Capgemini naar voren worden gebracht wanneer zij door cliënten aansprakelijk wordt gesteld voor schade. Het is van belang allereerst de juistheid van deze stelling te onderzoeken.

 

In de raamovereenkomst is vermeld dat Equihold “de regie” had. Deze niet juridische term is in bijlage C, die deel uitmaakt van de raamovereenkomst , als volgt ingevuld:

De eindverantwoordelijkheid voor de functionaliteit van het softwarepakket 1-2Focus ligt en blijven liggen bij Equihold, beslissingen over gewenste ontwikkelrichting van het pakket kunnen alleen door Equihold worden genomen.’


 

Op bladzijde 15 van de overeenkomst staat:

‘De uitvoering van de ontwikkelwerkzaamheden geschiedt volgens onderstaand concept van de Development Lifecycle’


 

Bladzijde 16 toont dit concept in de vorm van een schema dat voorzien is van de begeleidende tekst:

‘De lichtblauwe activiteiten worden door Capgemini uitgevoerd, de roze onderdelen door Capgemini of Equihold, de paarse activiteiten zijn per definitie Equihold activiteiten.’


 

Toepassing op de weergegeven blokken leidt tot de volgende conclusie:

  • Development Environment
wordt door Capgemini uitgevoerd;
  • Process Management and Q&A
wordt door Capgemini uitgevoerd;
  • Project Management
wordt door Capgemini uitgevoerd;
  • Technical Design
wordt door Capgemini uitgevoerd;
  • Programming & Documenting
wordt door Capgemini uitgevoerd;
  • Testing (Unit, System & Integration Tests
wordt door Capgemini uitgevoerd;

 

  • Information Analysis business & technical  requirements
is een Equihold activiteit.
  • Het uitvoeren van de acceptatietest
is een Equihold activiteit.

Equihold zou bepalen welke functionaliteiten in de software worden opgenomen en de acceptatietest uitvoeren.

 

Capgemini was eindverantwoordelijk voor het technische ontwerp, alle programmeeractiviteiten en het projectmanagement. Dat de geleverde software kwalitatief geheel tekort schoot is mijns inziens dan ook de verantwoordelijkheid van Capgemini.

 

Terug De vordering omvat twee onderdelen